Mijn kind heeft autisme.

hoe kwam de diagnose er? Vorig schooljaar na een gesprek met het CLB werden we doorverwijzen naar een specialist van Kinderneurologie in Hasselt. een ruime tijd later konden we hier dan ook terecht. Hier werd al eens autisme genoemd maar het drong niet echt door bij mij. Er werden wat testen afgelegd en een bloedafnamen voor Lees meer